PeerSCOaching

onderneming
Coaching

peerSCOaching

Is een coachingsbureau die vanuit de Peer gedachtengoed werkt. Coaching is een vorm van begeleiding die als doel heeft het functioneren van de coachee te optimaliseren cq eigen regie te nemen van je leven. Peer is Engels voor gelijke, peerSCOaching biedt dus het begeleiden van gelijken op gelijkwaardigheid met ervaringsdeskundigheid.

peerSCOaching is uw partner voor o.a.:

  • Opdrachten binnen het sociaal domein om op een laagdrempelige wijze mensen te helpen, te begeleiden en te coachen in hun herstelproces naar een verbeterde de kwaliteit van het leven.
  • Om als coach trainingen te verzorgen en het begeleiden van mensen die een verhoogd risico hebben om te verzuimen bij werkgevers. Werkgevers bewust maken van psychische aandoeningen en de effecten en impact van andere culturele achtergronden, religie en opvoeding in het arbeidsproces.
  • Mensen te begeleiden en te coachen in de samenleving die tot een andere bevolkingsgroep behoren. De ervaringen vanuit mijn vrijwilligerswerk heeft me geleerd dat er een behoefte is om door iemand geholpen te worden met een andere culturele achtergrond, ook binnen de reguliere GGZ.
  • Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, communicatie & gedragsverandering.

Waar

Rhonedreef 40 Utrecht

Contact

Sunita chote
Contactpersoon

Neem contact op met Sunita:

10