Gevraagd
Helpen

Een handje helpen? Word ook vrijwilliger

Wil jij je inzetten voor een ander?

Bij Handjehelpen kun je kiezen uit verschillende soorten vrijwilligerswerk. Van ‘eenvoudig’ vrijwilligerswerk tot hulp waarbij specifieke kennis of ervaring nodig is.

De hulp wordt één op één gegeven. Dat wil zeggen dat je je ‘eigen’ hulpvrager hebt, die je in zijn of haar huis opzoekt. Ons vrijwilligerswerk is gericht op sociaal contact voor een langere periode. Waar nodig helpen, ondersteunen en begeleiden wij je.

Gevraagd
Helpen

Stage lopen bij Handjehelpen?

Stage bij Handjehelpen: dat is praktijkervaring opdoen in de informele zorg

Ben jij een zelfstandige en integere student? Hou je van afwisseling, begeleiden en coachen? Kom dan je stage lopen bij Handjehelpen.

Als stagiair ben je de professional van de toekomst. Bij Handjehelpen leer je samenwerken met buurtteams en sociale teams, ontdek je wat de eigen kracht is van cliënten én waar vrijwilligers een steuntje in de rug kunnen zijn.

Er zijn nog een aantal stageplaatsen beschikbaar voor tweede- of derdejaars studenten (voltijd- en deeltijdopleidingen) SPH, MWD,TP, en Pedagogiek. We zoeken stagiairs die minimaal 10 maanden beschikbaar zijn.

Handjehelpen biedt ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een beperking, gedragsstoornis of chronische ziekte én hun mantelzorgers in de thuissituatie. De hulp wordt gegeven door vrijwilligers en stagiairs die daarin intensief worden begeleid. De inzet van een stagiair wordt bepaald door de opleiding specifieke competenties en is altijd maatwerk. Als stagiair ga je zelfstandig op pad. Ervaringen van stagiairs zijn te vinden op onze site.

Derdejaars stagiairs doen naast de begeleiding van hun eigen hulpvragers ook een groot gedeelte van de begeleiding van de eerstejaars stagiaires van Handjehelpen. Ze worden bij Handjehelpen BIO (begeleider in opleiding). Ervaringen van BIO’s zijn ook op onze site te vinden.

Zoom